điểm nóng chảy cao bari oxy niken silic mangan làm giảm năng lượng ion hóa