Các nhà sản xuất silicon ferro hình thành hợp kim dễ dàng với giá trung quốc