làm thế nào để loại bỏ silicone khô từ kim loại để sản xuất nhôm