tăng cường độ cứng cốc dầu mỏ than chì siêu thấp trong kho