liên kết silicon với kim loại cho ngành công nghiệp bán dẫn