Hàm lượng Carbon cao 0 5-5mm - than cốc dầu mỏ nung Bảng giá