Giá ferrosilicon hình thành hợp kim dễ dàng cho mỗi tấn cho các ứng dụng đúc