Thị trường ferro silicon kiểm soát tính thấm từ trong báo giá ấn độ