Thành phần ferrosilicon có độ cứng vừa phải để tạo nốt cho gang