Dễ dàng hình thành hợp kim ferro mangan và silico mangan