Chống nước làm hư hại nhà máy canxi oxit silic điôxit