được sử dụng làm chất phụ gia trong quá trình luyện thép