Giá than cốc dầu mỏ than chì 150-300mm có độ dẫn nhiệt cao cho ngành thép