Trọng lượng riêng cao sử dụng silic sắt để khử oxy