ống kim loại có đầu miệng bằng silicon sản xuất tại Trung Quốc