Thuộc tính cách điện Viện thung lũng silicon chết bằng canxi Dùng trong chống cháy