Canxi canxi ferro dẫn nhiệt thấp thích hợp cho các ứng dụng chịu lực