Công ty sản xuất ferro silicon che chắn từ tính để khử oxy