Hàm lượng lưu huỳnh thấp Trung Quốc ferro silicon 72 nhà cung cấp cho hợp kim