độ cứng vừa phải ferro silicon bhutan cho khử lưu huỳnh