Hành vi trơ quy trình sản xuất ferro silic cho Nodularization của gang