Hàm lượng carbon gpc than cốc dầu khí graphit hóa cho xưởng đúc