mật độ lớn độ cứng vừa phải của ferro silic cho hợp kim