Phân bố kích thước hạt ferro silic hàm lượng carbon thấp