Các nhà cung cấp magie ferro silic dẫn nhiệt ở Ấn Độ để khử oxy