Báo sản xuất hợp kim ferro silicon có điểm nóng chảy cao