Hàm lượng lưu huỳnh thấp tinh chế ferro silic để khử oxy