Hệ số hợp kim ferrosilicon giãn nở nhiệt thấp cho quá trình khử lưu huỳnh