ăn mòn hóa học có hỗ trợ kim loại trong hf h2o2 tạo ra silic xốp