Kiểm soát độ thấm từ mã hs cho ferro silic zirconi để khử oxy