Kiểm soát tính thấm từ phôi silic silic cho hợp kim