Hành vi trơ ferro silic magiê nhà sản xuất ấn độ trong kho