thành phần co ngót tối thiểu của thủy tinh oxit silic oxit canxi Mẫu miễn phí

Một loại thủy tinh có thành phần gồm 70,559% SiO2, 10,98

Một loại thủy tinh có thành phần gồm 70,559% SiO2, 10,98% CaO, 18,43% K2O. Công thức của thủy tinh này là