Các nhà sản xuất silicon ferro che chắn từ tính ở nhà máy Nam Phi