Tính chất sắt từ sds sắt silic cho Nodularization của gang