Nhà máy sản xuất silic sắt pakistan có hàm lượng lưu huỳnh thấp