nhà máy than cốc dầu mỏ nung ở độ ẩm thấp ở Ấn Độ trong kho