Chống ẩm canxi photphat phản ứng với các nhà sản xuất carbon dioxide silicon