Nhà máy sản xuất than cốc than chì có hàm lượng lưu huỳnh thấp