Hàm lượng carbon thấp ferro silic xu hướng giá ở Ấn Độ cho sản xuất thép