Hàm lượng carbon thấp bao nhiêu ferro silic cho gang Bảng giá