Dễ dàng hình thành hợp kim phân bố kích thước hạt ferro silic cho hợp kim