Ferro silicon trọng lượng riêng cao ref p1601135 trong kho