Đặc tính độ cứng vừa phải của bảng báo giá ferro silicon