Sử dụng than cốc dầu mỏ có hàm lượng carbon cao cho ngành công nghiệp nhôm