Các nhà sản xuất ferro silic dẫn nhiệt ở meghalaya cho hợp kim