Các công ty ferro silic tinh chế ngũ cốc ở Ấn Độ trong kho