Độ cứng vừa phải strontium ferro silicon cho sản xuất thép