Các nhà sản xuất thành phần ferro silic có độ cứng vừa phải