Bảng giá than cốc than chì dầu mỏ 10-30mm có độ dẫn nhiệt cao